Owaschepa
Möönenfäaäin "Die Flotten Hüpfer"

Um Jooa 1975 honn sesch pooa Frauen, die dämm Frohsinn zoojedoon woaren, sesommenjedoon un en "Möönenfäaäin" un Owaschepa jegründ. En Karnevalsfäaäin, dää nur ous Frauen besteht un säitdämm fea Stimmung un Heiterkeit sorscht.

 

Omm Oofang joof et on Wäibafosischt "Ärbsensopp unn Wieschtschja op däa Kräizstrooß, bäi Koonzen Maria um Hoff".

 

Die Traditiuun hott sesch foattjesaat, awwa miea fäian hout um Bürjasaal.

 

Mittlerweile och schunn Traditiuun: oos - wäit iwwa die Grenzen bekannt Bläsagrupp, die oos oomens "dää Marsch bliest" unn fea Stimmung sorscht.

 

 

Die Möönen ous Owaschepa nennen sesch säit 1995 "Flotte Hüpfer".