Owaschepa
Bouen un Owwaschepa

Un oosem Näiboujebiet "Oberm Hof" beede miea feea  dräi Bougrundstekka präiswäaat unn fea die soffoattisch Bebouung oon.

  • Strooß matt Tragschischt, Gehweg, Kanal, Waaßa
  • Oobwaaßa, Strom, flott Internet bis 50 (120) Mbit/sek.

Diea hott Interesse unn wellt mie wessen?

Lässt die Informatiuunen op oose Säiten un / odda hollt Kontakt zoo oos op.